Het Introductie-incasso

Om u kennis te laten maken met onze organisatie, en specifiek met onze werkwijze, hebben we het introductie-incasso geïntroduceerd.

Het is een moeilijke beslissing voor u, als organisatie zijnde, over te gaan tot een incasso. Helaas heeft men soms geen keuze; uw debiteuren bepalen de vooruitgang van uw organisatie en wanneer deze niet meewerken, zijn de gevolgen zomaar in te vullen.

Hieronder vindt u het stappenplan voor het aanvragen van een introductie-incasso.

Werkwijze:

 • U vult alle gegevens van uw debiteur in waar u kennis van heeft. Uw eigen gegevens zullen hierna aan bod komen. Nadat u alle gegevens van beide partijen hebt ingevuld, vragen wij u wat uw acties totnogtoe zijn geweest.
   
 • Wanneer dit geheel compleet is, drukt u op de knop “Verzenden”.
   
 • Hierna ontvangt u van ons, per e-mail, een ontvangstbevestiging. Op dat moment zal er een dossier aangelegd worden naar aanleiding van de door u verstuurde gegevens.
   
 • De volgende stap is het uitprinten van de opgegeven incasso-opdracht en deze voorzien van uw naam en handtekening. Deze print, vergezeld met kopieën van alle correspondentie aangaande uw debiteur, verstuurd u naar:
  Brabant Incasso
  Postbus 35
  5165 ZG Waspik
   
 • Binnen enkele dagen ontvangt u een schrijven van ons met daarin het dossiernummer vermeld en een factuur van €24,50 (vierentwintig euro en vijftig eurocent), welke voortgevloeid is uit administratie- en dossierkosten.
   
 • Nadat de betaling van desbetreffende factuur is ontvangen, zal uw debiteur het eerste schrijven van ons ontvangen. Uiteraard bieden wij u de mogelijkheid om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

  In het menu kunt u nu “Incasso-opdracht” aanklikken.