Home

Jammer genoeg krijgt iedere organisatie er vroeg of laat mee te maken: een debiteur die 'vergeet' aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Als organisatie vergt dit de nodige tijd aangaande briefwisselingen, telefonisch onderhoud en niet te vergeten de nodige ergernis. Kortom: voor u kostbare tijd die hierdoor verloren gaat.
Klantvriendelijkheid heeft u als organisatie uiteraard hoog in het vaandel staan, sterker nog; u stelt alles in het werk om deze te verbeteren. Tevreden klanten vormen immers het fundament voor uw organisatie en dragen mede zorg voor de ontwikkeling hiervan. Echter, het is onontbeerlijk dat afnemers van uw producten en/of diensten hun verplichtingen op tijd nakomen. Een goed debiteurenbeheer kan de schade hierdoor tot een minimum beperken, maar wanneer betalingen van uw debiteuren toch nog achterwege blijven, heeft u behoefte aan een betrouwbare partner die uw financiële zorgen op zich neemt en behartigt.
Brabant Incasso is voor u die betrouwbare partner. Naast het uit handen nemen van dit financiële traject trachten we, na contact te hebben gehad met uw debiteur, hem/haar weer het predicaat klant te kunnen geven.

Brabant Incasso staat garant voor een professionele werkwijze die in samenwerking met haar businesspartners de gehele incassoketen bestrijkt. Uw wensen staan voor ons centraal, waarbij wij deze zullen nastreven door middel van samenwerking met een team van ambitieuze professionals.
Wij verzorgen het incasso van uitstaande vorderingen, ongeacht de grootte hiervan. Met onze businesspartners en onze kennis van zaken kunnen wij u in elke fase van het incassotraject van dienst zijn, zowel in de preventieve, de minnelijke, de ambtelijke evenals de executoriale fase.

Als laatste willen wij u erop wijzen dat wij werken conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen en dragen we er zorg voor dat uw opdracht in goede handen is en trachten te realiseren dat er bij uw debiteur geen vervelende nasmaak achterblijft. Het is uw klant en deze kan uw klant blijven: aan u de keuze.